Stránka je v rekonštrukcii!!!!

 


 


BAUEXPORT, s.r.o.

Naša spoločnosť vznikla 16.1.1995 odštiepením sa od bývalého Okresného stavebného podniku v Bardejove. Odchodom pracovníkov THP a kvalifikovaných remeselníkov, murárov, tesárov, stolárov, inštalatérov, vytvoril sa dobrý základný kolektív dnešnej našej spoločnosti. Svoju činnosť sme zahájili až v októbri 1995 a až do roku 2001 sme sa venovali viac-menej stavebnej činnosti. V roku 2002 sme uviedli do prevádzky stolársku dielňu, ktorej úlohou bolo vyrábať stolárske výrobky pre stavebníctvo – okná , interiérové a vchodové dvere, atypické výrobky vrátane výrobkov pre pamiatkovo chránené objekty rekonštruované ako našou, tak aj inými firmami v rámci Slovenska. V minulosti sa nám podarilo preraziť aj na zahraničnom trhu atypickými výrobkami pre rekonštrukčné práce na historických objektoch v centre Viedne. Nosným pilierom vo výrobnom programe stol. dielne je výroba drevených euro okien a dverí ( cca. 70% z celkovej produkcie dielne).
Keďže manažment a technici našej spoločnosti majú vzdelanie a dlhoročné skúsenosti z oblasti stavebníctva, venujeme sa aj technickému poradenstvu a inžinierskej činnosti v stavebníctve.